Czyste powietrze i Mój Prąd – co wybrać?

Czyste powietrze i Mój Prąd - co wybrać?

W Polsce funkcjonują różne programy dopłat do fotowoltaiki. Ta prężnie rozwijająca się gałąź przemysłu pozwala w dużym stopniu uniezależnić nas od importu energii oraz produkcji prądu z paliw kopalnych. Dwa najpopularniejsze programy dofinansowania fotowoltaiki oferują wsparcie dla właścicieli przydomowych instalacji solarnych. Postaramy się porównać warunki obu programów oraz sprawdzić kiedy lepiej jest skorzystać z programu Czyste Powietrze a kiedy lepszy będzie Mój Prąd.

Warunki programu Mój Prąd

Program Mój Prąd na rok 2021 oferuje maksymalnie 3 000 zł bezzwrotnej i nieopodatkowanej dotacji. Dopłatą obięte są instalacje o mocy od 2 kWp do 10 kWp. Zwracane jest nie więcej niż 50% kosztów poniesionych na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej. Ważna jest więc w tym przypadku cena fotowoltaiki.

Program Mój Prąd jest dedykowany do wsparcia rozwoju fotowoltaiki. Jedynym warunkiem jest więc montaż i użytkowanie instalacji PV. Według zapowiedzi polityków i specjalistów z NFOŚiGW kolejna edycja, czyli Mój Prąd 4.0 będzie dodatkowo wspierać magazynowanie energii.

Żeby złożyć wniosek Mój Prąd należy:

  • założyć nową instalację fotowoltaiczną,
  • wymienić licznik na dwukierunkowy – zajmuje się tym nieodpłatnie OSD
  • podpisać umowę kompleksową z sprzedawcą energii
  • złożyć wniosek przez Internet – szczegółowo omówiliśmy to w poradniku – Mój Prąd – jak wypełnić wniosek ?

Mniejszy niż w 2020 budżet programu sprawia, że od kiedy Mój Prąd rozpoczął nabór wiele osób szybko zgłosiło wnioski w nadziei o pewne dofinansowanie.

Warunki programu Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze to kolejny bardzo ciekawy sposób na uzyskanie dofinansowania do fotowoltaiki. Celem programu Czyste Powietrze jest wsparcie polskich rodzin w wymianie źródeł ciepła na bardziej ekologiczne i pozostałe działania zmierzające do poprawy jakości powietrza.

W ramach programu Czyste Powietrze można dostać aż 30 000 zł bezzwrotnej i nieopodatkowanej dotacji. Dotacja może być przyznana na kilka inwestycji na raz jeśli służą one poprawie jakości powietrza.

Program Czyste Powietrze obejmuje:

  • wymianę ogrzewania np. montaż pompy ciepła, kotła elektrycznego lub przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej
  • termomodernizację budynku np. wymianę okien i drzwi na energooszczędne
  • montaż fotowoltaiki o mocy od 2 kWp do 10 kWp
  • montaż wentylacji z odzyskiem ciepła – rekuperacji

Dokładne poziomy dofinansowania są opisane w tym poradniku – Program Czyste Powietrze

Dofinansowanie na podstawowym poziomie pozwala odzyskać do 30% poniesionych kosztów dla wymiany źródła ciepła. W przypadku montażu fotowoltaiki warunki są podobne jak w programie Mój Prąd 2020. Dotacja do fotowoltaiki nie może przekroczyć 50% poniesionych kosztów, maksymalnie 5 000 zł.

W przypadku programu Czyste Powietrze głównym elementem programu jest modernizacja ogrzewania. Fotowoltaika jest dodatkiem który poprawia bilans energetyczny budynku.

Innymi słowy żeby dostać dofinansowanie na fotowoltaikę z programu Czyste Powietrze, koniecznie trzeba też wymienić kocioł na bardziej ekologiczny.

Czyste Powietrze i Mój Prąd – który program wybrać?

Czyste Powietrze i Mój Prąd to dwa programy które oferują dopłaty do fotowoltaiki. Tegoroczny, mniejszy budżet Mojego Prądu i niższy poziom dotacji w wysokości 3 000 zł zniechęcił wielu właścicieli. Z kolej Czyste Powietrze oferuje 5 000 zł ale konieczna jest większa inwestycja związana z wymianą ogrzewania.

Osoby które już teraz mają ekologiczne ogrzewanie lepiej żeby skorzystały z programu Mój Prąd. Nawet 3 000 zł dopłaty to dodatkowa korzyść która przyspiesza zwrot z inwestycji. Sztuczne generowanie kosztów i wymiana ogrzewania żeby tylko spełnić wymóg Czystego Powietrza jest nieopłacalna.

Z kolei osoby które tak czy inaczej planowały modernizację kotłowni i montaż fotowoltaiki powinny poważnie zastanowić się nad programem Czyste Powietrze. Duże wsparcie do zakupu ekologicznego ogrzewania oraz nieco wyższa dotacja do fotowoltaiki to bardzo mocne argumenty za tym programem.

Decyzja jest dosyć istotna ponieważ nie można łączyć dotacji z programów Czyste Powietrze i Mój Prąd. Należy jednak pamiętać, że niezależnie którą dotację otrzyma inwestor, pozostałe koszty można odliczyć od podatku. Ulga termomodernizacyjna łączy się z obydwoma programami.

Regionalne dopłaty do fotowoltaiki

Alternatywą dla ogólnopolskich programów takich jak Czyste Powietrze i Mój Prąd są dotacje lokalne. Wiele gmin i samorządów wprowadza własne programy dopłat do fotowoltaiki. Przykładem może być Dotacja Warszawska  która oferuje bardzo korzystne warunki. Dzięki dopłacie fotowoltaika w Warszawie może być tańsza nawet o 1 500 zł za każdy kWp instalacji. Więcej na ten temat napisaliśmy w poradniku Fotowoltaika Warszawa z własną dotacją.