Program Mój Prąd a ulga podatkowa

Dotacja Mój Prąd sama w sobie nie jest opodatkowana. Warto jednak pamiętać, że dotację można łączyć z ulgą podatkową. Połączenie dotacji na fotowoltaikę i ulgi podatkowej pozwala obniżyć całkowity koszt inwestycji w fotowoltaikę o 30% do 50%. Warto z tego skorzystać ponieważ każda forma wsparcia bardzo skraca zwrot z inwestycji w fotowoltaikę.

Jak odliczyć fotowoltaikę od podatku?

 

Zakup i montaż fotowoltaiki można odliczyć od podatku PIT w ramach ulg termomodernizacyjnej. W ramach ulgi można odliczyć maksymalnie 53 000 zł, z tym, że nie wszystko trzeba wydać na fotowoltaikę. Ulga termomodernizacyjna przysługuje na:

  • ocieplenie ścian i dachu budynku
  • wymianę okien i drzwi
  • wymianę ogrzewania na bardziej ekologiczne
  • montaż fotowoltaiki

Warto o tym pamiętać ponieważ ulga termomodernizacyjna pozwala odzyskać dużo, z zainwestowanych pieniędzy. Z ulgi mogą skorzystać osoby rozliczające się według skali podatkowej i na podatku liniowym. To oznacza, że przykładowa instalacja fotowoltaiczna o mocy 3 kWp i cenie 14 900 zł po odliczeniu ulg termomodernizacyjnej zyskamy:

  • 17% – osoby w I progu podatkowym – 2 533 zł
  • 19% – osoby z podatkiem liniowym – 2 831 zł
  • 32% – osoby w II progu podatkowym – 4 768 zł

W ten sposób cena fotowoltaiki w ostatecznym rozrachunku zmniejsza się o 17% do 32%.

Ulga termomodernizacyjna a Mój Prąd

Osoby które otrzymały dopłatę do fotowoltaiki w ramach programu Mój Prąd, powinny ją w całości odjąć od kwoty która będzie odliczana w zeznaniu podatkowym. Czyli posługując się naszym przykładem.

Jeśli instalacja fotowoltaiczna kosztowała 14 900 zł i jej właściciel otrzymał dotację 5 000, to w PIT jako koszt instalacji powinien wpisać 9 900 zł. I ta kwota obniża podstawę opodatkowania.

Problematyczna może być sytuacja gdy dopłata z programu Mój Prąd zostanie przyznana w kolejnym roku rozliczeniowym. Na przykład instalacja została założona jesienią 2021 roku. Wniosek o dopłatę został złożony w listopadzie a rozpatrzony został w marcu 2022. W takim przypadku w rocznym zeznaniu podatkowym za 2021 należy podać całkowity koszt instalacji a w kolejnym w ramach korekty należy do podstawy opodatkowania dodać kwotę dotacji którą otrzymał podatnik.

Przyznanie dotacji w kolejnym roku rozliczeniowym sprawia, że w kolejnym roku trzeba pamiętać o korekcie, warto więc pamiętać, żeby wniosek Mój Prąd składać możliwie szybko. O tym jak wypełnić wniosek Mój Prąd pisaliśmy już w oddzielnym wpisie.

Ulga termomodernizacyjna a Dotacja Warszawska

Warto wspomnieć, że Mój Prąd nie jest jedynym programem dopłat do fotowoltaiki który można łączyć z ulgą termomodernizacyjną. Dotacja Warszawska pozwala uzyskać dopłatę w wysokości 1 500 zł do każdego kWp mocy instalacji. Dzięki temu fotowoltaika w Warszawie ma szansę na bardzo niski ostateczny koszt inwestycji. Podobnie jak w przypadku dopłat Czyste Powietrze i Mój Prąd, również w Dotacji Warszawskiej, należy od ceny instalacji odliczyć uzyskaną dopłatę. Pomniejszoną kwotę można swobodnie rozliczyć w zeznaniu podatkowym. Dotacja Warszawska nie jest opodatkowana.